Tag: stan granicznej użytkowalności

0

Ugięcie blachy konstrukcji zespolonej w fazie montażu

Ugięcie blachy konstrukcji zespolonej w fazie montażu. Konstrukcja zespolona stropu żelbetowego, sprawdzenie warunku granicznej użytkowalności w fazie montażu. Ze względu na nieznaczną różnicę momentów bezwładności ugięcia blachy obliczono przyjmując średnią wartość: Obliczenia ugięcia maksymalnego: [/pms-restrict] Obliczanie...

0

Stan granicznej użytkowalności- wstęp

Stan granicznej użytkowalności (SLS – z ang. Serviceability Limit State) odpowiada warunkom, po przekroczeniu których konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im wymagania. Należy w tym momencie zaznaczyć, że przekroczenie tego stanu nie powoduje katastrofy,...