Tag: stadium realizacji

0

Ugięcie blachy konstrukcji zespolonej w fazie montażu

Ugięcie blachy konstrukcji zespolonej w fazie montażu. Konstrukcja zespolona stropu żelbetowego, sprawdzenie warunku granicznej użytkowalności w fazie montażu. Ze względu na nieznaczną różnicę momentów bezwładności ugięcia blachy obliczono przyjmując średnią wartość: Obliczenia ugięcia maksymalnego: [/pms-restrict] Obliczanie...

0

Stadium realizacji płyty zespolonej – zebranie i zestawienie obciążeń

Stadium realizacji płyty zespolonej – zebranie i zestawienie obciążeń. Zebranie realnego obciążenia wymaganego do przeprowadzenia obliczeń statycznych w celu określenia wielkości sił wewnętrznych. Zebranie obciążeń Pole przekroju betonu przypadające na jedno żebro blachy: W przeliczeniu na...