Tag: sprawdzenie statyczne

0

Belka dwukrotnie kinematycznie niewyznaczalna

Belka dwukrotnie kinematycznie niewyznaczalna. Przykład rozwiązanego projektu metodą przemieszczeń, ale na podstawie schematu belki. Obciążona jest jedynie oddziaływaniem zewnętrznym. Sztywność na zginanie jest przyjęta i widoczna na stronie pierwszej. Wszystkie strony projektu są dodane w takiej...

0

Rama kinematycznie niewyznaczalna metoda przemieszczeń

Rama kinematycznie niewyznaczalna. Trzykrotnie kinematycznie niewyznaczalny schemat ramy, dostarcza mnóstwo elementów do obliczenia, dodatkowo rama została obciążona nie tylko oddziaływaniem zewnętrznym, ale również osiadaniem podpór. Wszystkie strony projektu są dodane w takiej kolejności, w jakiej należy...