Tag: spajalność

0

Właściwości mechaniczne stali

Właściwości mechaniczne stali. W procesie projektowania będziemy stawiani przed wyborem nie tylko klasy betonu, ale także gatunku stali zbrojeniowej, dlatego też warto zapoznać się na tym etapie z cechami, które charakteryzują stal zbrojeniową oraz z pojęciem...