Tag: siły wewnętrzne w blasze

0

Stadium realizacji płyty zespolonej – zebranie i zestawienie obciążeń

Stadium realizacji płyty zespolonej – zebranie i zestawienie obciążeń. Zebranie realnego obciążenia wymaganego do przeprowadzenia obliczeń statycznych w celu określenia wielkości sił wewnętrznych. Zebranie obciążeń Pole przekroju betonu przypadające na jedno żebro blachy: W przeliczeniu na...