Tag: SGN

0

Zaprojektowanie słupa stalowego

Zaprojektowanie rygla stalowego, który jest jednym z elementów konstrukcyjnych ramy stalowej jest już gotowe. Teraz czas na zaprojektowanie słupa stalowego. Sprawdzenie wszystkich wymaganych warunków nośności dla stanu granicznej nośności oraz stanu granicznej użytkowalności. Zaprojektowanie słupa stalowego...