Tag: ścięcie gruntu

0

Maksymalne naprężenia ścinające Coulomb’a

Maksymalne naprężenia ścinające Coulomb’a powodujące zniszczenie gruntu poprzez ścięcie ośrodka gruntowego. Grunt nie przenosi naprężeń rozciągających. W przypadku ciała umieszczonego na równi mamy do czynienia z dwiema sytuacjami: albo działające na ciało siły zsuwające są mniejsze...

0

Wytrzymałość gruntu na naprężenia ścinające

Wytrzymałość gruntu niespoistego oraz spoistego na naprężenia ścinające pod wpływem obciążenia zewnętrznego oddziałującego na grunt. Zachowanie gruntu pod obciążeniem jest znacznie bardziej skomplikowane od zachowania materiałów poznanych do tej pory, takich jak na przykład stal. Ogólnie...