Tag: rozłożona

0

Rodzaje obciążeń

Rodzaje obciążeń jakie mogą pojawić się w projektach. Przyłożone siły wywołują reakcje w podporach oraz siły wewnętrzne w prętach.

Belka wieloprzęsłowa 3

Przykładowe obliczenie reakcji podporowych w belce złożonej z przęseł. Przykład zawiera obliczenie belki krok po kroku, wraz z niezbędnymi rysunkami oraz wyjaśnieniami. Obliczenie reakcji podporowych w belce wieloprzęsłowej. Schemat belki. Zaczynamy obliczenia reakcji podporowych. ∑Mc =...