Tag: reakcje

1

Złożona rama wieloprzegubowa

Złożona rama wieloprzegubowa. Reakcje podporowe są już obliczone, ale wszystkie siły wewnętrzne w poszczególnych prętach zostały obliczone krok po kroku. Ciekawa rama z wieloma elementami do policzenia. Reakcje podporowe są już obliczone, natomiast wszystkie siły wewnętrzne...

0

Obliczenie reakcji podporowych w belce dwuprzegubowej

Przykładowe obliczenie reakcji podporowych w belce złożonej dwuprzegubowej. Przykład zawiera obliczenie belki krok po kroku, wraz z niezbędnymi rysunkami oraz wyjaśnieniami. Obliczenie reakcji podporowych w belce wieloprzęsłowej. Schemat belki. Zaczynamy obliczenia reakcji podporowych. ∑Mc = 0-RD*6...

4

Obliczenie sił wewnętrznych w łuku

Siły wewnętrzne w łuku. Rozwiązany projekt zawierający obliczenia sił wewnętrznych w konstrukcji o schemacie łukowym. Przykład zawiera obszerny zakres obliczeń, które zostały podparte szkicami oraz wyprowadzonymi funkcjami do obliczenia sił wewnętrznych w poszczególnych miejscach. Poniżej widoczny...