Tag: przemieszczenie osiadanie podpór

0

Obliczanie przemieszczeń – uwzględnienie osiadań oraz temperatury

W tym poradniku, zajmiemy się kolejnymi elementami, które mają wpływ na przemieszczenie, jest to temperatura oraz osiadanie podpór. Zasada prac wirtualnych przy osiadaniu podpór. Rozpatrujemy osiadanie podpór niezwiązane z działaniem obciążenia zewnętrznego, lecz wywołane czynnikami zewnętrznymi...