Tag: przekroje

0

Ciekawy przykład kratownicy z wieloma prętami do obliczenia

Projekt charakteryzuje mnogość prętów pod kątem, co pozwala poćwiczyć poza obliczaniem reakcji podporowych i sił przekrojowych, zależności trygonometryczne. Projekt zawiera schemat statyczny kratownicy wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi, tzn. siłami, długościami, kątami oraz reakcjami podporowymi i...

0

Ciekawa kratownica statycznie wyznaczalna z dwiema siłami

Obliczony i wytłumaczony przykład prostej kratownicy. Projekt zawiera obliczone reakcje podporowe, siły przekrojowe. Wszystkie obliczenia są prowadzone krok po kroku, wraz ze wszystkimi potrzebnymi objaśnieniami oraz rysunkami. Przyjęte dane do obliczeń: L = 1m P =...

0

Obliczenie sił wewnętrznych w ramie utwierdzonej

Drugi przykład obliczenia sił wewnętrznych w ramach. Przykład zawiera cztery przekroje, rama jest utwierdzona i obciążona trzema rodzajami sił, siłą skupioną, momentem zginającym oraz siłą rozłożoną prostokątną. Projekt zawiera oczywiście schemat statyczny wraz ze wszystkimi niezbędnymi...

0

Kratownica o pasach równoległych

Drugi przykład kompletnie obliczonej kratownicy. Do jej obliczenia zostały użyte dwie metody analityczne. Kratownica złożona jest z wielu węzłów oraz prętów, co czyni ją dobrym przykładem do samodzielnego rozwiązywania. Reakcje podporowe również zostały obliczone. Schemat kratownicy....