Tag: przebicie

0

Warunki konstrukcyjne przy przebiciu i ścinaniu w płytach

Warunki konstrukcyjne przy przebiciu i ścinaniu w płytach fundamentowych żelbetowych. Obliczenie potrzebnego pola przekroju strzemion. Ścinanie przy przebiciu   Jeżeli zbrojenie na ścinanie przy przebiciu jest potrzebne, to rozmieszcza się je pomiędzy obciążoną powierzchnią (słupem) i...

0

Procedura wymiarowania i sprawdzenia nośności na przebicie

Procedura wymiarowania i sprawdzenie nośności na przebicie. Procedura sprawdzenia nośności oraz wymiarowania ewentualnego zbrojenia przedstawia się w następujący sposób. Sprawdzenie czy na obwodzie słupa/powierzchni obciążenia naprężenia styczne przekraczają maksymalne naprężenia styczne . Jeśli warunek nie został...

0

Przebicie elementów żelbetowych

Przebicie elementów żelbetowych i podstawowy obwód kontrolny. Przebicie jak mówi Eurokod jest to uzupełnienie zagadnienia ścinania tym razem dla płyt pełnych, płyt kasetonowych z pełnymi obszarami nad słupami oraz fundamentami. Źródłem sił ścinających w płytach jest...