Tag: przebicie żelbet

0

Procedura wymiarowania i sprawdzenia nośności na przebicie

Procedura wymiarowania i sprawdzenie nośności na przebicie. Procedura sprawdzenia nośności oraz wymiarowania ewentualnego zbrojenia przedstawia się w następujący sposób. Sprawdzenie czy na obwodzie słupa/powierzchni obciążenia naprężenia styczne przekraczają maksymalne naprężenia styczne . Jeśli warunek nie został...

0

Przebicie elementów żelbetowych

Przebicie elementów żelbetowych i podstawowy obwód kontrolny. Przebicie jak mówi Eurokod jest to uzupełnienie zagadnienia ścinania tym razem dla płyt pełnych, płyt kasetonowych z pełnymi obszarami nad słupami oraz fundamentami. Źródłem sił ścinających w płytach jest...