Tag: pozornie teowy

2

Wymiarowanie przekroju pozornie teowego

Wymiarowanie przekroju pozornie teowego zbrojonego pojedynczo. Przekrój pozornie teowy, żelbetowy wymiarowany ze względu na maksymalny moment zginający. Zaprojektować zbrojenie pojedynczo zbrojonej belki żelbetowej na którą działa moment . Belka wykonana z betonu C20/25 i stali A-IIIN...

5

Moment płytowy dla przekroju teowego

Moment płytowy dla przekroju teowego. Moment płytowy Warto, korzystając z okazji, wprowadzić dodatkowe pojęcie momentu płytowego, który może nam pomóc przy obliczaniu przekrojów teowych, a mianowicie uprości nam dobór odpowiedniej procedury. Moment płytowy jest moment, który...

0

Przekrój teowy i pozornie teowy

Przekrój teowy i pozornie teowy w przekrojach żelbetowych. Zanim przejdziemy do wyznaczenia zbrojenia w elementach o przekroju teowym, bądź pozornie teowego wprowadzimy pojęcie momentu płytowego, które pomoże nam w klasyfikacji danego przekroju. W praktyce inżynierskiej rzadko...