Tag: płyta

0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – długość zakotwienia prętów

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych w płycie jednokierunkowo zbrojonej. Kontynuacja tematu warunków konstrukcyjnych płyty jednokierunkowo zbrojonej, w którym obliczymy potrzebną długość zakotwienia prętów zbrojenia głównego na moment zginający. Długość zakotwienia prętów Ostatnim punktem jest obliczenie długości zakotwienia...

0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – sprawdzenie ugięcia

Sprawdzenie ugięcia metoda uproszczona w płycie żelbetowej. Kontynuujemy sprawdzanie warunków dla stanu granicznej użytkowalności. W poprzednich kilku poradnikach rozłożyliśmy na części pierwsze sprawdzenie szerokości rys metodą uproszczoną. Tutaj zajmiemy się sprawdzeniem ugięcia, również metodą uproszczoną. Jeśli...

0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – dobór zbrojenia rozdzielczego

Zbrojenie rozdzielcze płyty. Dobór zbrojenia rozdzielczego w płycie żelbetowej jednokierunkowo zbrojonej. W tym materiale poznamy wzory, na podstawie których można dobrać odpowiednią ilość zbrojenia rozdzielczego oraz zachować odpowiedni rozstaw prętów zbrojenia rozdzielczego. Zbrojenie rozdzielcze płyty Pole...

0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – wysokość użyteczna płyty

Wysokość użyteczna płyty jednokierunkowo zbrojonej w stropie żelbetowym wymagana jest do przyjęcia odpowiedniej średnicy zbrojenia, tak aby wszystkie warunku stanu granicznej nośności, jak i użytkowalności zostały spełnione. Grubość otuliny zbrojenia została dobrana w poprzednim poradniku i...

Grubość otuliny zbrojenia 0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – otulina zbrojenia

Grubość otuliny zbrojenia. Wreszcie przyszedł czas na rozpoczęcie wymiarowania zbrojenia na siły wewnętrzne działające w płycie, które obliczyliśmy w poprzednim poradniku płyta jednokierunkowo zbrojona – obliczenia statyczne. Wymiarowanie rozpoczniemy oczywiście od zbrojenia ze względu na moment...

0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne płyty żelbetowej jednokierunkowo zbrojonej. Obliczenie wszystkich maksymalnych sił wewnętrznych, potrzebnych do wymiarowania zbrojenia głównego na zginanie i ścinanie. Obliczenia statyczne dla płyty żelbetowej Kontynuujemy obliczenia dla naszej płyty jednokierunkowo zginanej i tym razem obliczymy...