Tag: otulina

0

Płyta dwukierunkowo zginana – wyznaczenie grubości otuliny

Wyznaczenie grubości otuliny zbrojenia dla płyty dwukierunkowo zbrojonej. Przyjmuje się otulinę jako zabezpieczenie zbrojenia przed skorodowaniem. Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją W tym poradniku obliczymy potrzebną grubość otuliny zbrojenia „c”. Obliczenia te wykonywaliśmy już w poprzednim elemencie...

0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – wysokość użyteczna płyty

Wysokość użyteczna płyty jednokierunkowo zbrojonej w stropie żelbetowym wymagana jest do przyjęcia odpowiedniej średnicy zbrojenia, tak aby wszystkie warunku stanu granicznej nośności, jak i użytkowalności zostały spełnione. Grubość otuliny zbrojenia została dobrana w poprzednim poradniku i...