Tag: otulina zbrojenia

Grubość otuliny zbrojenia 0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – otulina zbrojenia

Grubość otuliny zbrojenia. Wreszcie przyszedł czas na rozpoczęcie wymiarowania zbrojenia na siły wewnętrzne działające w płycie, które obliczyliśmy w poprzednim poradniku płyta jednokierunkowo zbrojona – obliczenia statyczne. Wymiarowanie rozpoczniemy oczywiście od zbrojenia ze względu na moment...

0

Nominalna grubość otuliny – przykład obliczeniowy

Nominalna grubość otuliny – przykład obliczeniowy na podstawie wytycznych eurokodu EC2. Cała procedura określenia nominalnego otulenia znajduję się w rozdziale 4 normy, a poniżej zaprezentowany został przykład obliczeniowy wyznaczenia nominalnej otuliny zbrojenia dla ławy fundamentowej. W...

0

Właściwości mechaniczne stali

W procesie projektowania będziemy stawiani przed wyborem nie tylko klasy betonu, ale także gatunku stali zbrojeniowej, dlatego też warto zapoznać się na tym etapie z cechami, które charakteryzują stal zbrojeniową oraz z pojęciem nominalnej otuliny zbrojenia....