Tag: ochrona przed korozją

0

Płyta dwukierunkowo zginana – wyznaczenie grubości otuliny

Wyznaczenie grubości otuliny zbrojenia dla płyty dwukierunkowo zbrojonej. Przyjmuje się otulinę jako zabezpieczenie zbrojenia przed skorodowaniem. Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją W tym poradniku obliczymy potrzebną grubość otuliny zbrojenia „c”. Obliczenia te wykonywaliśmy już w poprzednim elemencie...

0

Nominalna grubość otuliny – przykład obliczeniowy

Nominalna grubość otuliny – przykład obliczeniowy na podstawie wytycznych eurokodu EC2. Cała procedura określenia nominalnego otulenia znajduję się w rozdziale 4 normy, a poniżej zaprezentowany został przykład obliczeniowy wyznaczenia nominalnej otuliny zbrojenia dla ławy fundamentowej. W...