Tag: obciążenie zmienne

0

Obciążenie śniegiem wiązara dachowego drewnianego

Obciążenie śniegiem wiązara dachowego drewnianego. Uwzględnienie obciążenia zmiennego kratownicy drewnianej od wpływu śniegu.   Obciążenie śniegiem dachów w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej: [/pms-restrict] wzór 5.1. PN-EN 1991-1-3gdzie:μi = współczynnik kształtu dachu; Sk – wartość charakterystyczna...

1

Zebranie obciążeń hali stalowej – oddziaływania zewnętrzne

Zebranie obciążeń hali stalowej – oddziaływania zewnętrzne. Przed przystąpieniem do obliczeń statycznych schematu – analizy układu ramowego – otrzymanego w projekcie musimy przeprowadzić analizę oddziaływań zewnętrznych jakie mogą obciążyć lub obciążają naszą konstrukcję. W tym projekcie...

Płyta jednokierunkowo zbrojona - zbrojenie rozdzielcze. 2

Płyta jednokierunkowo zbrojona – sprawdzenie szerokości rys

Sprawdzenie szerokości rys wymiarowanej płyty żelbetowej jednokierunkowo zbrojonej. Poradnik sprawdzający warunek szerokości rys metodą uproszczoną w stanie granicznego użytkowania. Sprawdzenie szerokości rys Do tej pory płyta stropowa została zazbrojona ze względu na oddziaływanie sił momentu zginającego....