Tag: obciążenie charakterystyczne

0

Sprawdzenie ugięcia kratownicy drewnianej – stan graniczny użytkowalności

Sprawdzenie ugięcia kratownicy drewnianej wywołanych obciążeniem charakterystycznym. Stan graniczny użytkowalności kratownicy. gdzie:Nik – siły wewnętrzne od obciążeń charakterystycznych w poszczególnych prętach układuNi1 – siły w prętach układu od obciążenia P=1 na kierunku liczonych ugięćli – długość...

Płyta dwukierunkowo zbrojona - sprawdzenie ugięcia dla osi X 0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – obciążenie charakterystyczne

Sprawdzenie szerokości rys prostopadłych dla płyty dwukierunkowo zbrojonej metodą uproszoną polegającą na porównaniu średnicy przyjętego zbrojenia głównego. Poradnik rozpoczynający sprawdzenie szerokości rys uwzględniający obciążenie charakterystyczne Szerokości rys prostopadłych Aby sprawdzić, czy rozkład rys w wymiarowanej płycie...