Tag: nośnośc na ścinanie w płycie

0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – zbrojenie na ścinanie oś Y

Kontynuacja sprawdzenia nośności zbrojenia głównego na ścinanie w żelbecie w strefach przy podporach w płycie dwukierunkowo zbrojonej. Poradnik ten uwzględnia sprawdzenie nośności warstwy górnego zbrojenia w kierunku osi Y. Ścinanie w żelbecie Nośność zbrojenia na ścinanie...