Tag: naprężenia efektywne

0

Naprężenia efektywne i całkowite

Naprężenia efektywne i całkowite w gruntach oraz zilustrowanie różnicy w wynikach spowodowanych przesunięciem o wartości ciśnienia wody w porach gruntu na podstawie kół Mohra. Badania według procedury CD mają na celu umożliwienie dyssypacji nadmiaru ciśnienia wody...

0

Naprężenia w gruncie nawodnionym przy braku przepływu

Naprężenia w gruncie nawodnionym przy braku przepływu wody. Zgodnie z koncepcją Terzaghiego naprężenie całkowite σ w gruncie nawodnionym (całkowicie nasyconym wodą) można przedstawić jako sumę naprężenia efektywnego σ′ (działającego między ziarnami gruntu) i ciśnienia wody w...