Tag: moment przęsłowy

0

Nośność blachy podczas montażu – wyznaczenie i sprawdzenie nośności

Nośność blachy podczas montażu – wyznaczenie i sprawdzenie nośności projektowanej konstrukcji zespolonej. Uwzględnione zostało jedynie obciążenie stałe. Wyznaczamy nośności obliczeniowe blachy.Z uwagi na moment podporowy: [/pms-restrict] Z uwagi na moment przęsłowy: Sprawdzenie warunków nośności:Nad podporą [/pms-restrict]...

0

Siły wewnętrzne w blasze

Siły wewnętrzne w blasze na podstawie zestawienia obciążeń z poprzedniego poradnika. Do obliczeń statycznych blachy przyjęto schemat belki trójprzęsłowej. W dokładnych obliczeniach należałoby uwzględnić zmienność momentów bezwładności (różna sztywność w przęśle i na podporze). Z uwagi...