Tag: mechanika

0

Funkcje liniowe i kwadratowe w mechanice

Zbierając podstawowe wiadomości wstępne do nauki statyki nie można pominąć tematu funkcji. Już na jednych z pierwszych zajęć z mechaniki ogólnej/podstawowej należy posiadać wiedzę i umieć ją zastosować podczas obliczania sił wewnętrznych między innymi w belkach...

0

Zależności kątowe (przydatna trygonometria)

Wstęp Wielokrotnie podczas korepetycji słyszałem pytania typu, “Skąd wziął Pan długość tego pręta?” lub “Jak poradził Pan sobie z siłą pod kątem?”. Właśnie w takich przypadkach przychodzi nam z pomocą trygonometria i jej funkcje sinus, cosinus,...

0

Wstęp do statyki

Zapoznanie się z tematami wchodzącymi w skład kursu Statyka. Kurs swoją zawartością będzie wykraczał lekko poza zakres stricte statyki, ponieważ potrzebne są umiejętności poznane na wcześniejszych etapach nauki. Statyka Zawsze pierwsza styczność z nową dziedziną, jaką...

1

Linie wpływu

Linią wpływu danej wielkości statycznej(reakcji, siły wewnętrznej itp.) nazywamy wykres zależności tej wielkości od zmiennego położenia jednostkowej siły obciążającej układ. Linie wpływu to inaczej reakcje od obciążenia ruchomego. Linie wpływu Linie wpływu możemy wykorzystać do obliczenia...