Tag: mechanika

0

Funkcje liniowe i kwadratowe w mechanice

Zbierając podstawowe wiadomości wstępne do nauki statyki nie można pominąć tematu funkcji. Już na jednych z pierwszych zajęć z mechaniki ogólnej/podstawowej należy posiadać wiedzę i umieć ją zastosować podczas obliczania sił wewnętrznych między innymi w belkach...

0

Zależności kątowe (przydatna trygonometria)

Wstęp Wielokrotnie podczas korepetycji słyszałem pytania typu, “Skąd wziął Pan długość tego pręta?” lub “Jak poradził Pan sobie z siłą pod kątem?”. Właśnie w takich przypadkach przychodzi nam z pomocą trygonometria i jej funkcje sinus, cosinus,...

0

Wstęp do statyki

Zawsze pierwsza styczność z nową dziedziną, jaką chcemy lub w tym przypadku musimy zgłębiać, gdyż uczęszczacie Państwo do szkół wyższych i ubiegacie się o tytuł inżyniera, musi zaczynać się od teoretycznej strony tematu, a ma to...

0

Linie wpływu

Linie wpływu – Obciążenie ruchome Linią wpływu danej wielkości statycznej(reakcji, siły wewnętrznej itp.) nazywamy wykres zależności tej wielkości od zmiennego położenia jednostkowej siły obciążającej układ. Linie wpływu możemy wykorzystać do obliczenia wartości wielkości statycznych(reakcje, siły wewnętrzne),...