Tag: kryteria Coulomba

0

Koło Mohra i prosta naprężeń Coulomba

Koło Mohra i prosta naprężeń Coulomba, czyli graficzne przedstawienie stanu naprężeń normalnych oraz stycznych względem płaszczyzny. Pierwszy raz koło Mohra było poznane w kursie wytrzymałość materiałów. Stan naprężenia można wygodnie przedstawić graficznie przy użyciu tzw. kół...