Tag: Kotwienie prętów zbrojeniowych

0

Kotwienie prętów zbrojeniowych

Kotwienie prętów zbrojeniowych. Zakotwienie prętów w elemencie powinno zapewniać przekazanie sił ze zbrojenia na beton poprzez siły przyczepności.  Podstawowa długość zakotwienia obliczana jest zgodnie ze wzorem 8.3: gdzie:  – średnica kotwionego pręta,  – obliczeniowe naprężenie w...