Tag: kosztorys ofertowy

0

Podstawy sporządzania kosztorysów

Podstawy sporządzania kosztorysów, czyli niezbędna dokumentacja do poprawnego przygotowania kosztorysu robót budowlanych. Podstawy sporządzania kosztorysów Kosztorys można sporządzić w prawidłowy sposób tylko wtedy, gdy wykonująca go osoba (kosztorysant) ma do dyspozycji odpowiednią dokumentacje oraz inne niezbędne...

0

Rodzaje kosztorysów w budownictwie

Rodzaje kosztorysów w budownictwie jak i w procesie budowlanym ze względu na stopień zaawansowania budowy. Podział kosztorysów na podstawie fazy procesu budowlanego, czyli projekt, budowa lub użytkowanie. Rodzaje kosztorysów Kosztorysy szczegółowe ze względu na cel, jakiemu...