Tag: koszt pracowników

4

Kalkulowanie ceny robocizny

Kalkulowanie ceny robocizny w kosztorysach budowlanych. Skład ceny roboczogodziny pracowników poszczególnych robót budowlanych. Cena robocizny Kalkulowanie ceny robocizny kosztorysowej (R) – w skład ceny robocizny bezpośredniej wchodzą następujące składniki kosztów pracy robotników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu...