Tag: klasa stali

0

Nośność na ścinanie w stali

Nośność na ścinanie stali wzory, przykłady i omówienie. W tym poradniku zajmiemy się warunkiem nośności na ścinanie w stali. Przedstawia się on następująco. I mówi o następującej zależności. Stosunek maksymalnej siły tnące, obliczeniowej do nośności przyjętego...

0

Właściwości mechaniczne stali

Właściwości mechaniczne stali. W procesie projektowania będziemy stawiani przed wyborem nie tylko klasy betonu, ale także gatunku stali zbrojeniowej, dlatego też warto zapoznać się na tym etapie z cechami, które charakteryzują stal zbrojeniową oraz z pojęciem...