Tag: hala stalowa

0

Zaprojektowanie słupa stalowego

Zaprojektowanie rygla stalowego, który jest jednym z elementów konstrukcyjnych ramy stalowej jest już gotowe. Teraz czas na zaprojektowanie słupa stalowego. Sprawdzenie wszystkich wymaganych warunków nośności dla stanu granicznej nośności oraz stanu granicznej użytkowalności. Zaprojektowanie słupa stalowego...

1

Zebranie obciążeń hali stalowej – oddziaływania zewnętrzne

Zebranie obciążeń hali stalowej – oddziaływania zewnętrzne. Przed przystąpieniem do obliczeń statycznych schematu – analizy układu ramowego – otrzymanego w projekcie musimy przeprowadzić analizę oddziaływań zewnętrznych jakie mogą obciążyć lub obciążają naszą konstrukcję. W tym projekcie...