Tag: elementy zależne

2

Linie wpływu w belce wieloprzęsłowej

Linie wpływu w belce wieloprzegubowej złożonej z elementu zależnego oraz niezależnego. Całe zadanie składa się z narysowana linii wpływu dla wszystkich reakcji podporowych RA, RB i RC oraz sił wewnętrznych w przekrojach 1-1 do 5-5. Wstęp...