Tag: dwukierunkowe zbrojenie

0

Płyta dwukierunkowo zginana – wyznaczenie grubości otuliny

Wyznaczenie grubości otuliny zbrojenia dla płyty dwukierunkowo zbrojonej. Przyjmuje się otulinę jako zabezpieczenie zbrojenia przed skorodowaniem. Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją W tym poradniku obliczymy potrzebną grubość otuliny zbrojenia „c”. Obliczenia te wykonywaliśmy już w poprzednim elemencie...

0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – korekta obciążenia

Korekta obciążenia płyty żelbetowej potrzebnego do wykonania obliczeń statyki, przeprowadzana jest ze względu na przyjęcie końcowej grubości płyty, która różni się od wstępnie przyjętej. Zestawienie oddziaływań W jednym z poprzednich materiałów zebraliśmy już obciążenia oddziaływające na płytę...

0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne płyty żelbetowej. Poradnik zawierający obliczone wartości maksymalne siły tnącej oraz momentu zginającego dla płyty dwukierunkowo zbrojonej. Obliczone siły wewnętrzne w tym materiale posłużą nam do dalszego wymiarowania płyty żelbetowej. Dane i schemat statyczny Skorygowane...