Tag: dobranie grubości

0

Płyta dwukierunkowo zbrojona – moment zginający

Moment zginający w płycie żelbetowej dwukierunkowo zbrojonej. Obliczenie momentu zginającego potrzebnego do wyliczenia grubości właściwej płyty. Nie są to jeszcze obliczenia statyczne do nich dojdziemy już niedługo. Moment obliczymy na podstawie wstępnie zebranego obciążenia z poprzedniego...