Tag: ciśnienie wody w porach

0

Wytrzymałość gruntu bez drenażu

Wytrzymałość gruntu bez drenażu, czyli w przypadku braku możliwości odpływu wody z ośrodka gruntowego wykonane w dwóch różnych aparatach badawczych. W przypadku warunków bez drenażu ciśnienie wody w porach gruntu wzrasta na skutek przyłożenia obciążenia. Ponieważ...

0

Naprężenia w gruncie nawodnionym przy braku przepływu

Naprężenia w gruncie nawodnionym przy braku przepływu wody. Zgodnie z koncepcją Terzaghiego naprężenie całkowite σ w gruncie nawodnionym (całkowicie nasyconym wodą) można przedstawić jako sumę naprężenia efektywnego σ′ (działającego między ziarnami gruntu) i ciśnienia wody w...