Tag: blacha PEVA 45

0

Siły wewnętrzne w blasze

Siły wewnętrzne w blasze na podstawie zestawienia obciążeń z poprzedniego poradnika. Do obliczeń statycznych blachy przyjęto schemat belki trójprzęsłowej. W dokładnych obliczeniach należałoby uwzględnić zmienność momentów bezwładności (różna sztywność w przęśle i na podporze). Z uwagi...

0

Stadium realizacji płyty zespolonej – zebranie i zestawienie obciążeń

Stadium realizacji płyty zespolonej – zebranie i zestawienie obciążeń. Zebranie realnego obciążenia wymaganego do przeprowadzenia obliczeń statycznych w celu określenia wielkości sił wewnętrznych. Zebranie obciążeń Pole przekroju betonu przypadające na jedno żebro blachy: W przeliczeniu na...