Tag: badania CD

0

Naprężenia efektywne i całkowite

Naprężenia efektywne i całkowite w gruntach oraz zilustrowanie różnicy w wynikach spowodowanych przesunięciem o wartości ciśnienia wody w porach gruntu na podstawie kół Mohra. Badania według procedury CD mają na celu umożliwienie dyssypacji nadmiaru ciśnienia wody...