Tablica kątowników nierównoramiennych

Kątowniki nierównoramienne – Opis

Kątowniki nierównoramienne Lu (ang. Unequal Leg Angles). 
Kątowniki, w tym przypadku nierównoramienne, jest to grupa kształtowników, która swoim przekrojem przypomina literę L i jej jedna ze ścianek jest wyższa. Najczęściej profile te wykonuje się ze stali oraz aluminium. Kątowniki mają szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle, w takich obszarach jak elementy konstrukcyjne, konstrukcje, maszyny budowlane, budowle, etc.
Stosowane oznaczenia to L HHHxBBBxTT; przy czym
HHH – wysokość przekroju i zawiera się w przedziale 100 ~ 200
BBB – szerokość przekroju i zawiera się w przedziale 65 ~ 100
TT – grubość przekroju i zawiera się w przedziale 7 ~ 15
Standardy według: EN 10056-1;
Tolerancje według: EN 10056-2;
Powierzchnia według: EN 10163-3: 2004

Kątowniki nierównoramienne – Przekrój, widok profilu
Kątowniki nierównoramienne – Wymiary
 
Kątowniki nierównoramienne – Własności statyczne
 
Kątowniki nierównoramienne – Symbole i wyjaśnienie

Poniżej znajduje się lista zawierająca wykaz symboli wraz z ich wyjaśnieniem.

Osie
y-y
– oś przekroju poprzecznego
z-z
– oś przekroju poprzecznego

Wymiary
h
  wysokość przekroju, [mm]
b – szerokość przekroju, [mm]
tf grubość stopki, [mm]
tw grubość środnika, [mm]
r promień zaokrąglenia naroża, [mm]
r1 promień zaokrąglenia naroża, [mm]
r2 promień zaokrąglenia brzegu, [mm]
d wysokość prostej części środnika, [mm]
A – pole powierzchni przekroju [cm2]
G – ciężar kształtownika na 1,00 metrze długości [kg/m]


Właściwości statyczne
Iy moment bezwładności przekroju względem osi y-y, [cm4]
Wel,y – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,y – moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
iy – promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
Avz pole przekroju czynnego przy ścinaniu, [cm2]
Iz moment bezwładności przekroju według osi z-z, [cm4]
Wel,z – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,z– moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
i– promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
It – moment bezwładności przekroju przy skręcaniu, [cm3]
Iw – wycinkowy moment bezwładności, [cm6]
ym – odległość od środka ścinania [cm]
ys – odległość od środka ciężkości [cm]

Zastrzeżenie.
Prezentowane dane nie są i nie mogą być traktowane jako kopia jakichkolwiek norm, dlatego też mogą być stosowane wyłącznie w celach dydaktycznych. W przypadku projektowania rzeczywistych urządzeń technicznych konieczne jest uwzględnienie aktualnych norm polskich i europejskich, dostępnych w PKN.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.