Stan granicznej użytkowalności- wstęp

Stan granicznej użytkowalności (SLS – z ang. Serviceability Limit State) odpowiada warunkom, po przekroczeniu których konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im wymagania. Należy w tym momencie zaznaczyć, że przekroczenie tego stanu nie powoduje katastrofy, ale znacznie obniża komfort użytkowania obiektu. SGU należy rozpatrywać w następujących aspektach.

  1. Deformacja – wpływa na wygląd oraz powoduje uszkodzenia warstw wykończeniowych i niekonstrukcyjnych. Wpływ na deformacje mają takie zjawiska jak ugięcia i obroty(przemieszczenia).
  2. Drganie – efekt ten powoduje duży dyskomfort dla użytkownika obiektu, co wpływa na obniżenie funkcjonalności obiektu.
  3. Uszkodzenie – wpływa niekorzystanie na wygląd, trwałość i funkcjonalność obiektu. Spowodowane jest powstawaniem rys w elementach betonowych.

Wszystkie kombinacje obciążeń dla stanów równowagi zostały opisane w Euro Kodzie 0 – EC0 w punktach 6.4. Stany granicznej nośności oraz 6.5. Stany granicznej użytkowalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *