Stan granicznej nośności stali

Wyróżniamy dwa stany graniczne, tzn. nośności i użytkowalności. Na początku zajmiemy się tym ważniejszym.

Nośność przekrojów według postanowień ogólnych normy PN-EN 1993, w każdym przekroju odpowiednie warunki nośności powinny być spełnione dla obliczeniowych efektów oddziaływań pojedynczych lub złożonych.

Przekładając to na język polski, możemy rozumieć to następująco. Działające obciążenia muszą być mniejsze od nośności zaprojektowanych konstrukcji, ponieważ przekroczenie nośności powoduje katastrofę budowlaną. Stan SGN sprowadza się do sprawdzenia kilku, bądź kilkunastu warunków odpowiadających poszczególnym oddziaływaniom sił na projektowany element, między innymi warunek na zginanie, rozciąganie, ścinanie oraz  ich jednoczesne oddziaływanie na element, np. zginanie z siłą podłużną.

Jak mogą się Państwo domyślać, w tym celu należy przeprowadzić najpierw obliczenia statyczne, które dostarczą nam informacji o maksymalnych wartościach sił wewnętrznych w projektowanym elemencie bądź konstrukcji.

Informacje zawarte w kolejnych poradnikach zostały zaczerpnięte z Euro kodu PN-EN 1993-1-1 “Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”, wydanie z czerwca 2006. Natomiast przy właściwym wykonywaniu projektów na etapie studiów, będą również bardzo przydatne następujące części:

“Część 1-3: Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.”

“Część 1-5: Blachownice.”

“Część 1-8: Projektowanie węzłów.”

“Część 1-9: Zmęczenie.”

Oczywiście również pojawią się one w poradnikach, ale dopiero w kolejnym dziale “Konstrukcje stalowe rozszerzenie”. Nie ma potrzeby dalszego rozwijania wątku w tym poradniku, ponieważ wszystkie warunki nośności zostaną rozłożone na czynniki pierwsze i  omówione w kolejnych poradnikach, do których serdecznie zapraszam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *