Stan granicznej nośności stali

Wyróżniamy dwa stany graniczne, tzn. nośności i użytkowalności. Na początku zajmiemy się tym ważniejszym.

Nośność przekrojów według postanowień ogólnych normy PN-EN 1993, w każdym przekroju odpowiednie warunki nośności powinny być spełnione dla obliczeniowych efektów oddziaływań pojedynczych lub złożonych.

Przekładając to na język polski, możemy rozumieć to następująco. Działające obciążenia muszą być mniejsze od nośności zaprojektowanych konstrukcji, ponieważ przekroczenie nośności powoduje katastrofę budowlaną. Stan SGN sprowadza się do sprawdzenia kilku, bądź kilkunastu warunków odpowiadających poszczególnym oddziaływaniom sił na projektowany element, między innymi warunek na zginanie, rozciąganie, ścinanie oraz  ich jednoczesne oddziaływanie na element, np. zginanie z siłą podłużną.

 

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.