Sprawdzenie szerokości rys – metoda uproszczona

Sprawdzenie rys metoda uproszczona. Trzecia część poradnika opisująca sprawdzenie szerokości rys metodą uproszczoną bez obliczenia strzałki ugięcia.

Sprawdzenie rys metoda uproszczona

Poradnik ten rozpoczyna trzecią i ostatnią część, która zamknie temat sprawdzenia szerokości rys metodą uproszczoną w płycie jednokierunkowo zbrojonej. W dwóch poprzednich częściach skupiliśmy się na obliczeniu potrzebnych danych, które koniec końców pozwoliły nam obliczyć naprężenia w zbrojeniu głównym AS1. Wiemy, że wynoszą one σS = 176,34 MPa, a przekrój płyty z widocznym zbrojeniem wygląda następująco.

Sprawdzenie rys metoda uproszczona

Sprawdzamy szerokość rys prostopadłych metodą uproszczoną, która polega na porównaniu średnic prętów zbrojeniowych i mówi czy średnica prętów zastosowanych w zbrojeniu jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej średnicy tych prętów z uwagi na powstające rysy. Warunek przedstawia się następująco.

\emptyset  \le {\emptyset _S} \to w < {w_k}
Zalecana szerokość rys Wmax

Zalecana maksymalna szerokość rys przyjmowana jest ze względu na klasę ekspozycji. W naszym przypadku dla betonu przyjęliśmy klasę ekspozycji XC1. Na tej podstawie maksymalna szerokość rys nie powinna być większa niż.

W_{max}=0,40mm
Maksymalna średnica prętów  ∅s,max

Maksymalną średnice prętów dobieramy na podstawie obliczonego wcześniej naprężenia w prętach oraz zalecanej maksymalnej szerokości rys.

\begin{array}{l}
{\sigma _S} = 176,34MPa\\
{W_{\max }} = 0,40mm
\end{array}

Na podstawie powyższych danych z EC odczytujemy, że maksymalna średnica prętów wynosi.

\emptyset _S^* = 39

Niestety, żeby nie było tak kolorowo należy jeszcze dokonać korekty tej średnicy.

Korekta średnicy maksymalnej

Korektę należy dokonać ze względu na przyjętą klasę betonu, wymiary płyty i różne inne współczynniki.

{\emptyset _s} = {\emptyset _{s,\max }}*\frac{{{f_{ctm}}}}{{2,9}}*\frac{{{k_c}*{h_{cr}}}}{{2*(h - d)}}

Wyjaśnienie składowych wzoru na korektę średnicy maksymalnej.

s – skorygowana maksymalna średnica pręta
s,max – maksymalna średnica pręta według PN-EN 1992, tablica 7.2N
kc = 0,40 – współczynnik mówiący o wytężeniu przekroju. Dla zginania przyjmuje się 0,40. Zależy on od rozkładu naprężeń przekroju w chwili bezpośrednio poprzedzającej zarysowanie przekroju.
fctm = 2,90 MPa – wytrzymałość betonu na rozciąganie
h = 11,00cm – wysokość płyty
d = 8,00cm – wysokość użyteczna płyty
hcr – wysokość strefy rozciąganej tuż przed zarysowaniem

{\emptyset _s} = {\emptyset _{s,\max }}*\frac{{{f_{ctm}}}}{{2,9}}*\frac{{{k_c}*{h_{cr}}}}{{2*(h - d)}}=39*\frac{{{2,9}}}{{2,9}}*\frac{{0,40*{(0,5*11)}}}{{2*(11 - 8)}}
{\emptyset _s} =14,30
Sprawdzenie szerokości rys

W zbrojeniu głównym As1 zostały zastosowane pręty zbrojeniowe o średnicy ∅As1 12mm.

{\emptyset _{As1}} = 12 \le {\emptyset _s} = 14 \to w < {w_k} = 0,4mm

Warunek został spełniony. W przypadku, gdyby warunek nie był spełniony należałoby obliczyć szerokość rys W metodą dokładną. Wrócimy ponownie do sprawdzenia rys podczas obliczania kolejnego elementu konstrukcyjnego. Natomiast teraz serdecznie zapraszam do kolejnego poradnika, w którym sprawdzimy kolejny warunek ze stanu granicznej użytkowalności. Mowa tuta oczywiście o sprawdzeniu ugięcia również metoda uproszczoną (bez obliczania). Zapraszam.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *