Sprawdzenie klasy przekroju

Klasa przekroju służy nam do określenia stopnia odporności elementu na zjawiska miejscowej utraty stateczności w stanie sprężystym i plastycznym. Zdefiniowano 4 klasy przekrojów. W zależności od klasy, do której zaklasyfikowano nasz element musi od spełnić odpowiednie warunki nośności.
Weźmy pod uwagę warunek nośności przekroju na zginanie, w zależności od określonej klasy zmienia nam się wzór do sprawdzenia tego warunku.

Cztery klasy przekrojów:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *