Sprawdzenie kinematyczne

Poradnik ten jest kontynuacją materiału o nazwie: Metoda przemieszczeń – algorytm + przykład

Sprawdzenie kinematyczne

W poprzednim poradniku wykonaliśmy wszystkie obliczenia aż do narysowania wykresów momentów zginających w układzie rzeczywistym (statycznie niewyznaczalnym). Brakuje nam jeszcze wykresów od sił tnących i normalnych. Natomiast polecam przed wykonaniem tych obliczeń sprawdzić czy przeprowadzone do tej pory obliczenia zostały wykonane poprawnie. W tym celu należy przeprowadzić sprawdzenie kinematyczne, do którego wystarczy jedynie wykres momentów zginających.

Schemat statyczny obliczanej ramy wygląda następująco.

Jak widnieje na początku tego poradnika wykres momentów zginających w tej ramie został już obliczony w poprzednim materiale i wygląda on tak.
Wykres momentów zginających.

Sprawdzenie kinematyczne
polega na obliczeniu przemieszczenia w miejscu i na kierunku, na którym jest ono znane, np. podpora przegubowo nieprzesuwna blokuje nam możliwość przemieszczenia się konstrukcji w górę, w dół lub na boki to znaczy, że w tych miejscach podane przemieszczenia muszą wyjść zero. Inny przykład to utwierdzenia, blokują one wszystkie możliwe przemieszczenia oraz obrót. Do obliczenia tych przemieszczeń używamy znanej już reguły Mohra-Wereszczagina.

Sprawdzenie to możemy wykonywać zarówno dla metoda przemieszczeń jak i metody sił!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *