Siły przekrojowe i linia wpływu w kratownicy

Narysowanie oraz obliczenie linii wpływu dla schematu kratownicy. Siła jednostkowa porusza się po dolnym pasie kratownicy, przedstawione jest to linią przerywaną. Jeśli przeanalizowali Państwo wcześniejsze projekty, to jest to dobry moment do samodzielnego rozwiązania zadania. Zapraszam do zapoznania się z przykładem.

Projekt zawiera schemat statyczny oraz obliczenie reakcji podporowych. Obliczanie wartości sił w oznaczonych prętach. Wykorzystana jest tutaj metoda Rittera. Obliczenie prętów w węźle F oraz L za pomocą metody równoważenia węzłów. Obliczenie sił w poprzednio obliczonych prętach, ale za pomocą metody linii wpływu. Wykres działania linii wpływu na poszczególne pręty. Projekt jest porównaniem obliczenia sił przekrojowych w wybranych prętach metoda analityczną z metodą linii wpływu.

Obliczenie reakcji podporowych

\begin{array}{l}
\sum {x = 0} \\
{H_A} = 0,00kN\\
\\
\\
\\
\sum {{M_A} = 0} \\
 - 12,5*{R_F} + 40*2,5 + 20*5 + 40*7,5 + 20*10 + 40*12,5 + 20*15\\
 - 12,5{R_F} =  - 1500/:( - 12,5)\\
{R_F} = 120,00kN
\\
\\
\\
\sum {y = 0} \\
{V_A} - 20*4 - 40*3 + 120 = 0\\
{V_A} - 80 - 120 + 120 = 0\\
{V_A} = 80,00kN
\end{array}

Część 1 projektu – obliczenie sił przekrojowych metodami analitycznymi – metodą Rittera oraz metodą równoważenia węzłów

Obliczenie sił przekrojowych w prętach oznaczonych numerami P1 do P5

Przekrój α-α, metoda Rittera

Na podstawie powyższego przekroju obliczone zostały siły osiowe w prętach numer P2, P3 oraz P4

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *