Równowaga dowolnego przestrzennego układu sił

Równowaga przestrzennego układu sił. Równowaga układów sił została już przerobiona w poprzednich materiałach, gdy była mowa o układach płaskich. Biorąc pod uwagę drugą zasadę statyki, która mówi o dwóch siłach w równowadze podawane są następujące warunki, aby pozostały one w równowadze (masło maślane) i są to przeciwny zwrot, ten sam kierunek i mają te same wartości.

Gdy uzyskany podczas redukcji układu sił przestrzennych wektor główny i moment główny są równe zero, wtedy mówimy o równowadze tegoż układu. Tak więc warunek równowagi brzmi następująco.

Przestrzenny układ n sił jest w równowadze, jeżeli jego suma geometryczna R jest równa zeru oraz moment główny M0 układu względem dowolnego punktu 0 jest równy zero.

Równowaga przestrzennego układu sił

Analityczne warunki równowagi wynikają z równań sum geometrycznych, które poznaliśmy w poprzednich poradnikach.

 

I w tym momencie dochodzimy do sedna tematu. Na podstawie powyższych składowych otrzymujemy sześć równań skalarowych które wynikają z tego, że sprawdzamy równowagę dla układu przestrzennego sił. (Pamiętacie Państwo ile jest równań równowagi w układach płaskich?).

 

Powyższych sześć równań równowagi w postaci wektorowej lub skalarowej noszą nazwę równań równowagi dowolnego przestrzennego układu sił. Warunki te można również sformułować w innym, równoważnym brzemieniu.

Dowolny przestrzenny układ sił Pi jest w równowadze, jeżeli suma rzutów wszystkich sił na trzy osie układu równa jest zeru i suma momentów wszystkich sił względem trzech osi układu jest równa zeru.

Spotkają się Państwo z układami przestrzennymi w kursie mechanika budowli. Przy rozpatrywaniu równowagi ciała sztywnego pod działaniem dowolnego przestrzennego układu sił, liczba niewiadomych wynieść sześć, jak w powyższych akapitach. Jeżeli niewiadomych jest więcej niż sześć wtedy oznacza to, że schemat statyczny układu jest statycznie niewyznaczalny i należy zastosować szczególne metody, np. metoda sił lub przemieszczeń. Te metody napotkacie właśnie w mechanice budowli, natomiast temat statycznej niewyznaczalności i geometrycznej niezmienności opisany jest w kursie mechanika ogólna.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

3 komentarze

  1. MartamM pisze:

    Pomogło na kole 🤣👍

Skomentuj MartamM Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.