Rdzeń przekroju 2


Obliczenie granicznych punktów rdzenia przekroju dla projektu Figura płaska 4. Bardzo ciekawy kształt obliczanego przekroju pozwolił stworzyć ciekawy przykład obliczenia rdzenia przekroju. Przy obliczaniu rdzenia został pominięty otwór widoczny w prostokącie. Rdzeń tego przekroju odpowiada jedynie prostokątowi oraz  trójkątowi. Uwzględniając otwór, rdzeń miałby inny wygląd.

Widok przekroju, w którym narysowano rdzeń(pominięto otwór).

Strona pierwsza – obliczenie osi obojętnej.

Strona druga – obliczenie współrzędnych punktów granicznych rdzenia przekroju oraz narysowanie przekroju.



Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: