Rdzeń przekroju 1 oraz obliczenie naprężeń 2 – Figura płaska


Pierwszy przykład projektu, który swoją zawartością łączy aż trzy poddziały bazy projektów. W projekcie zawarte jest obliczenie podstawowych wartości charakterystycznych figury płaskiej, obliczenie naprężeń w zadanym przekroju oraz obliczenie i narysowanie rdzenia przekroju.

Strona pierwsza projektu zawiera schemat figury płaskiej ze wszystkimi potrzebnymi danymi, wymiarami oraz oznaczeniami. Jak można zauważyć, schemat ten posłużył od razu do narysowania rdzenia przekroju dla tego schematu. Obliczenia do rdzenia przekroju znajdują się na ostatniej stronie.

Strona druga zawiera rozpoczęcie obliczeń. Znajduje się na niej podział na figury proste oraz obliczenie ich charakterystyk geometrycznych, dodatkowo obliczony jest również środek ciężkości dla całej figury płaskiej.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: