Rdzeń przekroju 1 oraz obliczenie naprężeń 2 – Figura płaska