Obliczenie charakterystyki figury płaskiej, rdzenia przekroju i naprężenia

Pierwszy przykład projektu, który swoją zawartością łączy aż trzy poddziały bazy projektów. W projekcie zawarte jest obliczenie podstawowych wartości charakterystycznych figury płaskiej, obliczenie naprężeń w zadanym przekroju oraz obliczenie i narysowanie rdzenia przekroju.

Strona pierwsza projektu zawiera schemat figury płaskiej ze wszystkimi potrzebnymi danymi, wymiarami oraz oznaczeniami. Jak można zauważyć, schemat ten posłużył od razu do narysowania rdzenia przekroju dla tego schematu. Obliczenia do rdzenia przekroju znajdują się na ostatniej stronie.

Strona druga zawiera rozpoczęcie obliczeń. Znajduje się na niej podział na figury proste oraz obliczenie ich charakterystyk geometrycznych, dodatkowo obliczony jest również środek ciężkości dla całej figury płaskiej.

Strona trzecia to kontynuacja obliczeń zaliczanych do tematu figury płaskiej, a potrzebnych do obliczenia naprężeń oraz rdzenia figury. Są tu obliczane odległości poszczególnych figur prostych do środka ciężkości oraz obliczenie centralnego momentu bezwładności.

Strona czwarta zawiera obliczenie położenia osi głównych centralnych oraz główne centralne momenty bezwładności wraz ze sprawdzeniem przeprowadzonych do tej pory obliczeń. Jest to ostatnia strona, która zawiera obliczenia zaliczające się do tematu figur płaskich. Kolejne strony będą zawierały obliczenia z kolejnych tematów wraz z wyczerpującym objaśnieniem, potrzebnymi rysunkami oraz wymaganymi wzorami.

Strona piąta to zebranie oraz obliczenie potrzebnych wymiarów i współrzędnych. Zawiera on obliczenia współrzędnych punktów wieloboku wypukłego, który został opisany na konturze przekroju.

Strona szósta to kontynuacja obliczeń ze strony poprzedniej oraz obliczenie położenia osi obojętnej.

Strona siódma zawiera przystąpienie do obliczenia naprężeń wraz z przykładowym wykresem naprężeń. Skala rysunku oraz wykresu nie została zachowana!

Strona ósma to obliczenia do rdzenia przekroju, który został narysowany na schemacie figury płaskiej już na stronie pierwszej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *