Rama trzykrotnie statycznie niewyznaczalna metodą sił

Pierwszy przykład metody sił, w którym stopień statycznej niewyznaczalności wynosi aż trzy. To daje bardzo dużo obliczeń i rozbudowuje nam projekt o kolejne mnożenia przez siebie wykresów. Dodatkowo rama posiada pręt pod kątem, obciążony siłą rozłożoną. Bardzo ciekawy przykład i proszę dokładnie się z nim zapoznać, a następnie rozwiązać podobny.

Każdy projekt wykonywany metodą sił, zamknięty jest tak naprawdę w sztywnym schemacie. Wszystkie kroki zostały opisane, wytłumaczone oraz podparte przykładem w poradnikach dot. metody sił. Dodatkowo projekt przedstawiony poniżej również posiada opis krok po kroku, jakie czynności i w jakiej kolejności zostały wykonane, dlatego nie będę już opisywał każdej strony z osobna tylko zaznaczę numer strony przed każdym nowym zdjęciem. Zapraszam do zapoznania się z projektem.

 1. Układ rzeczywisty i potrzebne dane

 \begin{array}{l}
HEB300\\
E = 210GPa\\
EJ = 52920kN{m^2}
\end{array}

 2. Stopień statystycznej niewyznaczalności, budowa układu podstawowego i układ równań kanonicznych

\begin{array}{l}
SSN = 1\left( 3 \right) + 3(4) + 2(6) - 3*1\\
SSN = 3
\end{array}

Układ jest 3-krotnie statystycznie niewyznaczalny.

\left\{ \begin{array}{l}
{\delta _{11}}*{X_1} + {\delta _{12}}*{X_2} + {\delta _{13}}*{X_3} + {\delta _{1p}} = 0\\
{\delta _{21}}*{X_1} + {\delta _{22}}*{X_2} + {\delta _{23}}*{X_3} + {\delta _{2p}} = 0\\
{\delta _{31}}*{X_1} + {\delta _{32}}*{X_2} + {\delta _{33}}*{X_3} + {\delta _{3p}} = 0
\end{array} \right.

 3. Wyznaczenie przemieszczeń ze wzoru Maxwella-Mohra

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.