Rama statycznie niewyznaczalna z osiadaniem podpór

Bardzo rozległy i rozbudowany projekt. Cały projekt składa się aż z osiemnastu stron, na których zostały obliczone siły wewnętrzne w schemacie statycznie niewyznaczalnym. Zostały również wykonane sprawdzenia potwierdzające poprawność obliczeń. Bardzo ciekawym przykładem sprawdzenia jest obliczenie przemieszczeń. Bardzo możliwe, że u Państwa w projektach takie sprawdzenie również będzie wymagane.

Każdy projekt wykonywany metodą sił, zamknięty jest tak naprawdę w sztywnym schemacie. Wszystkie kroki zostały opisane, wytłumaczone oraz podparte przykładem w poradnikach dot. metody sił. Dodatkowo projekt przedstawiony poniżej również posiada opis krok po kroku, jakie czynności i w jakiej kolejności zostały wykonane, dlatego nie będę już opisywał każdej strony z osobna tylko zaznaczę numer strony przed każdym nowym zdjęciem. Zapraszam do zapoznania się z projektem.

Wykaz wymiarów ramy oraz obciążeń mechanicznych, czyli sił zewnętrznych

\begin{array}{l}
a = 2,50m\\
b = 4,00m\\
c = 4,20m\\
P = 5,00kN\\
M = 10,00kNm\\
q = 1,00kN/m
\end{array}

Wykaz obciążeń niemechanicznych, czyli temperatury oraz osiadania podpór.

\begin{array}{l}
{t_1} =  - 10,00^\circ C\\
{t_2} = 16,00^\circ C\\
{t_m} = 2,50^\circ C\\
\alpha  = 0,042rad\\
\Delta  = 0,025m
\end{array}

 Schemat statyczny (rzeczywisty)

1. Sprawdzenie stopnia statycznej niewyznaczalności, budowa układu podstawowego oraz układu równań kinetycznych

\begin{array}{l}
SSN = W - 3T\\
SSN = ({3_A} + {2_D} + {3_F}) - 3*2\\
SSN = 8 - 6 = 2
\end{array}

\left\{ \begin{array}{l}
{\delta _{11}}*{X_1} + {\delta _{12}}*{X_2} + {\delta _{1p}} = 0\\
{\delta _{21}}*{X_1} + {\delta _{22}}*{X_2} + {\delta _{2p}} = 0
\end{array} \right.

 2. Obliczenie przemieszczeń

 2.1 Wykres sił powstałych od obciążenia hiperstatycznego jednostkowego

 2.1.1 Stan X1 = 1

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *