Rama kinematycznie niewyznaczalna obliczona metodą przemieszczeń

Pierwszy przykład rozwiązania schematu statycznie niewyznaczalnego metodą przemieszczeń. Schemat statyczny to rama, złożona z kilku prętów co daje nam ciekawy projekt do samodzielnego rozwiązania, bądź obliczania go krok po kroku z tym przykładem.

Projekt przedstawia schemat statyczny ramy, jaka w tym przykładzie jest rozwiązywana. Następnie został sprawdzony SKN, narysowany układ podstawowy oraz stworzony układ równań kanonicznych, obliczenie reakcji w poszczególnych stanach, rozwiązanie układu równań kanonicznych oraz obliczenie i narysowanie sił wewnętrznych w układzie rzeczywistym(statycznie niewyznaczalnym) z zasady superpozycji.

 1. Schemat statyczny (rzeczywisty)

 2. Wyznaczenie stopnia kinetycznej niewyznaczalności, budowa układu podstawowego oraz ułożenie układu równań

SKN = \sum \varphi   + \sum \Delta  

∑ φ (liczba węzłów sztywnych) = 2 (w punkt B oraz E)

Σ Δ (liczba niewiadomych przemieszczeń węzłów)

Układ przegubowy

 

\begin{array}{l}
\sum \Delta   = 3*t - w = 3*5 - (1 + 2 + 4 + 1 + 4 + 2) = 15 - 14 = 1\\
SKN = 3
\end{array}

Układ jest 3-krotnie kinematyczny niewyznaczalny. Możliwe są obroty węzłów B i E oraz poziomy przęseł pręta ABE.

 2.1. Układ równań kinetycznych

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.