Złożona rama wieloprzegubowa aż 11 tarcz

Ciekawa rama z wieloma elementami do policzenia. Reakcje podporowe są już obliczone, natomiast wszystkie siły wewnętrzne w poszczególnych prętach zostały obliczone, a ich przebieg został przedstawiony krok po kroku. Jest to również bardzo dobry przykład do samodzielnego rozwiązania i sprawdzenia poprawności obliczeń z tym przykładem.

Poniżej przedstawiono schemat statyczny obliczanego przykładu ramy numer 5, widoczne są na nim wszystkie siły zewnętrzne(obciążenia), wymiary oraz obliczone reakcje podporowe.

Na stronie pierwszej znajduje się ponownie schemat statyczny oraz rozpoczęcie obliczeń sił wewnętrznych. Przedstawione i obliczone są tutaj przekroje 1-1 i 2-2.

Tutaj obliczenia są kontynuowane. Rozrysowane oraz obliczone zostały przekroje oznaczone cyframi 3-3, 4-4 i 5-5.

Strona trzecia zawiera przekroje 6-6 oraz 7-7. Z czego przekrój 6-6 jest bardziej wymagającym elementem do policzenia, ponieważ odcięta część zawiera w sobie kilka poprzednich przekrojów, co tworzy nam bardzo rozbudowaną funkcję, która pozwoli nam obliczyć wartości sił w punktach charakterystycznych.

Strona czwarta zawiera bardzo ciekawy przypadek obliczenia przekroju z prętem pod kątem.

Strona piąta zawiera ostatnie obliczone przekroje. Obliczone są tutaj przekroje o numerach 10-10 oraz 11-11. Na kolejnej stronie rozrysowane są już wykresy sił wewnętrznych.

Na ostatniej stronie znajdują się obliczone wykresy sił wewnętrznych. Na jednej stronie zostały zawarte trzy siły wewnętrzne, t.j. normalna, tnąca i moment zginający.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *